v
Katalog produktów 
Adiuwant DEDAL 90 EC

Środek wspomagający w formie płynu, przeznaczony do łącznego stosowania z cieczą użytkową środków owadobójczych w leśnictwie w opryskach ultra niskoobjętościowych (ULV) i niskoobjętościowych (LV) aparaturą agrolotniczą. Zawartość substancji aktywnej: olej rzepakowy surowy (produkt naturalny) - 90%.

Adiuwant IKAR 95 EC

Preparat wspomagający w formie płynu, przeznaczony do łącznego stosowania z cieczą użytkową środków owadobójczych stosowanych w leśnictwie, do oprysków ultra niskoobjętościowych (ULV) i niskoobjętościowych (LV) aparaturą naziemną i agrolotniczą. Zawartość substancji aktywnej: olej mineralny SAE 10/95 (destylat ropy naftowej zawierający węglowodory parafinowe) - 95%.

Adiuwant OLEJAN 85 EC

Preparat zwilżająco-przyczepny w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, przeznaczony do stosowania w mieszaninie ze środkami ochrony roślin oraz nawozami dolistnymi. Zawartość substancji aktywnej: olej rzepakowy (pochodzenia naturalnego) - 85%.

Adiuwant OLEJAN EKO 90 EC

Zastosowanie w ekologicznej produkcji roślinnej. Preparat OLEJAN EKO 90 EC należy stosować łącznie z ekologicznymi środkami ochrony roślin, dla których producent zaleca używanie olejowego środka zwilżająco-przyczepnego (adiuwanta).

Adiuwant OLEMIX 84 EC

Preparat wspomagający w formie płynu, przeznaczony do łącznego stosowania z cieczą użytkową niektórych środków chwastobójczych. Zawartość substancji aktywnej: olej mineralny SAE 10/95 (destylat ropy naftowej zawierający węglowodory parafinowe) - 84%.

Adiuwant SUPERAM 10 AL

Preparat zwilżający i zwiększający przyczepność, stosowany jako dodatek do cieczy użytkowej środków ochrony roślin stosowanych aparaturą naziemną i agrolotniczą. Zawartość substancji aktywnej: 50% wodny roztwór soli sodowej kwasu alkilobenzenosulfonowego - 10%.

Adiuwant KATANOL 96 EC

Preparat wspomagający w formie płynu, przeznaczony do łącznego stosowania z cieczą użytkową środków przędziorkobójczych w uprawach sadowniczych. Zawartość substancji aktywnej: olej parafinowy mineralny SAE 10/95 (destylat ropy naftowej zawierający węglowodory parafinowe) - 96%.

Zamgławiacz FOG 95 EC

Zamgławiacz FOG 95 EC przeznaczony jest do łącznego stosowania z cieczą roboczą produktów biobójczych w zabiegach zamgławiania mgłą „zimną” i „gorącą”. Preparat można również stosować w opryskach ultra nisko-objętościowego (ULV) i nisko-objętościowego (LV).

VECTOBAC™ 12AS

Biologiczny środek owadobójczy o działaniu pokarmowym w formie zawiesiny płynnej. Środek przeznaczony do zwalczania larw komarów w wodach stojących oraz larw meszek w wodach płynących. Po spożyciu preparatu larwy przestają pobierać pokarm, a ich śmierć następuje po kilku dniach. Środek przeznaczony do powszechnego użytku.

FORAY 76B

Mikrobiologiczny środek owadobójczy w formie stężonego koncentratu do stosowania aparaturą agrolotniczą i naziemną (opryskiwacz sadowniczy). Foray 76B przeznaczony jest do profesjonalnego zastosowania w ochronie drzew iglastych i liściastych przed larwami szkodników zjadających liście.

UWAGA! 

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.