v
Kontakt 
Towarzystwo Chemiczne DANMAR
adres:ul. Nasienna 1, 91-231 Łódź
Polska
NIP:729-146-11-51
telefon:+48 42 650 95 50
e-mail:biuro@danmar.eu
web:www.danmar.eu

Lokalizacja firmy 
UWAGA! 

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

Pomoc medyczna: w zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
  • Gdańsk58 682 04 04
  • Kraków12 411 99 99
  • Lublin81 740 89 83
  • Łódź42 657 99 00
  • Poznań61 847 69 46
  • Rzeszów17 866 44 09
  • Sosnowiec32 266 11 45
  • Tarnów14 631 54 09
  • Warszawa22 619 66 54
  • Wrocław71 343 30 08