v
Informacje o firmie 

Towarzystwo Chemiczne DANMAR jest producentem adiuwantów - preparatów przyczepno-zwilżających poprawiających skuteczność środków ochrony roślin.

Adiuwanty mają szerokie zastosowanie w rolnictwie, leśnictwie, sadownictwie i ogrodnictwie.

Nasze produkty to doskonalona przez lata technologia wspomagana badaniami nad skutecznością i rozszerzeniem zakresu zastosowań. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz znajomości branży możemy zaoferować pełną gamę produktów, kładąc jednocześnie nacisk na szybkość realizacji zamówień i utrzymanie wysokiej jakości produktu.

Towarzystwo Chemiczne Danmar powstało w 1984 roku. W początkowym okresie działalności oferta firmy obejmowała produkcję płynów do mycia naczyń, płynów do prania i autokosmetyków.

W 1988 r. firma zaczęła równolegle produkować adiuwant SUPERAM 10 AL będący odpowiednikiem preparatów SANDOVIT firmy Sandoz oraz CITOWETT firmy BASF.

W 1991 r. podjęto produkcję pierwszego w Polsce olejowego adiuwanta OLEJAN 85 EC.

Rok 1993 zaowocował współpracą z Instytutem Badawczym Leśnictwa oraz Instytutem Przemysłu Organicznego w zakresie wytwarzania adiuwantu IKAR 95 EC stosowanego do oprysku agrolotniczego lasów, w zwalczaniu Lymantria monacha L. Po uzyskaniu rejestracji w 1993 r. wykonano pierwsze zabiegi na obszarach leśnych w okolicach Lublina i Wrocławia. Przy współpracy z Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych i poszczególnymi Wydziałami Ochrony Lasu Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, produkcja przekroczyła 700 ton preparatu IKAR 95 EC na potrzeby zwalczania Lymantria monacha, głównie z preparatem DIMILIN. Wówczas preparat ten osiągnął największy poziom sprzedaży.

W kolejnych latach rozszerzono obszar działalności podejmując współpracę z Nadleśnictwami Lasów Państwowych. Zakup preparatu IKAR dokonywany był już nie centralnie przez Generalną Dyrekcję, ale przez nadleśnictwa, które zyskały możliwość podejmowania decyzji w zakresie wyboru preparatów i sposobów wykonywania zabiegów agrolotniczych. Firma aktywnie uczestniczyła w cyklu szkoleń organizowanych w terenie przez Zespoły Ochrony Lasów, nawiązując bezpośrednie kontakty ze wszystkimi pracownikami zajmującymi się ochroną lasów przed szkodnikami, jak i pracami przy zalesianiu gruntów porolnych.

Kolejno podejmowano działania rozszerzające działalność firmy o eksport preparatu IKAR 95 EC do Republiki Czeskiej oraz nawiązano współpracę z Uniroyal Chemical owocującą eksportem na tereny Europy Wschodniej.

W 1999 r. T CH Danmar podpisała umowę dystrybucyjną z Uniroyal Chemical na dostawę preparatu DIMILIN na potrzeby Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Przy dużej pomocy ze strony przedstawicieli firmy Uniroyal Chemical zrealizowano dostawę 5 ton preparatu DIMILIN.

Obecnie T CH Danmar produkuje sześć preparatów szeroko stosowanych w rolnictwie, sadownictwie, szkółkarstwie, leśnictwie i ogrodnictwie.