v
Katalog produktów 
VECTOBAC™ 12AS
Biologiczny środek owadobójczy

Biologiczny środek owadobójczy o działaniu pokarmowym w formie zawiesiny płynnej. Środek przeznaczony do zwalczania larw komarów w wodach stojących oraz larw meszek w wodach płynących. Po spożyciu preparatu larwy przestają pobierać pokarm, a ich śmierć następuje po kilku dniach. Środek przeznaczony do powszechnego użytku.

Substancja czynna

Bacillus thuringiensis israelensis serotyp H 14 szczep AM65-52, 116g/L (wysuszonej, technicznej substancji czynnej zawierającej kryształy delta-endotoksyny). Potencjał biobójczy 1200 międzynarodowych jednostek toksyczności/mg (ITU/mg).

Stosowanie

VectoBac™ 12AS można stosować na zbiornikach wodnych z wyłączeniem zbiorników i ujęć wody pitnej.‹ powrót do listy produktów
UWAGA! 

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

Pomoc medyczna: w zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
  • Gdańsk58 682 04 04
  • Kraków12 411 99 99
  • Lublin81 740 89 83
  • Łódź42 657 99 00
  • Poznań61 847 69 46
  • Rzeszów17 866 44 09
  • Sosnowiec32 266 11 45
  • Tarnów14 631 54 09
  • Warszawa22 619 66 54
  • Wrocław71 343 30 08
Wskazówka 

Do przeglądania dokumentów w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Reader. Program jest bezpłatny i można go pobrać ze strony producenta.