v
Katalog produktów 
Adiuwant OLEJAN EKO 90 EC

Zastosowanie w ekologicznej produkcji roślinnej. Preparat OLEJAN EKO 90 EC należy stosować łącznie z ekologicznymi środkami ochrony roślin, dla których producent zaleca używanie olejowego środka zwilżająco-przyczepnego (adiuwanta).

Działanie preparatu

 • obniża napięcie powierzchniowe cieczy użytkowej środków ochrony roślin,
 • poprawia równomierność pokrycia powierzchni roślin cieczą użytkową, zwłaszcza roślin trudno zwilżalnych, tworząc na powierzchni rośliny naturalną osłonę,
 • zwiększa przyczepność środków ochrony roślin i nawozów dolistnych do powierzchni liści,
 • zapobiega zmywaniu preparatu przez opady i rosę oraz ułatwia wnikanie do rośliny,
 • ogranicza odparowanie wody z kropel cieczy użytkowej,
 • zwiększa skuteczność działania środków chwastobójczych, co pozwala na obniżenie dotychczas zalecanych dawek,
 • ogranicza fitotoksyczność pestycydów.

Zastosowanie

Zalecana dawka preparatu Olejan EKO 90 EC 1,5 l/ha, w 200-300 l wody/ha. OLEJAN EKO 90 EC z nawozami dolistnymi należy stosować w dawce 1-1,5 l/ha, ilość wody jak zalecana dla nawozu.‹ powrót do listy produktów
UWAGA! 

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

Pomoc medyczna: w zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
 • Gdańsk58 682 04 04
 • Kraków12 411 99 99
 • Lublin81 740 89 83
 • Łódź42 657 99 00
 • Poznań61 847 69 46
 • Rzeszów17 866 44 09
 • Sosnowiec32 266 11 45
 • Tarnów14 631 54 09
 • Warszawa22 619 66 54
 • Wrocław71 343 30 08
Wskazówka 

Do przeglądania dokumentów w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Reader. Program jest bezpłatny i można go pobrać ze strony producenta.