v
Katalog produktów 
Adiuwant OLEJAN 85 EC

Preparat zwilżająco-przyczepny w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, przeznaczony do stosowania w mieszaninie ze środkami ochrony roślin oraz nawozami dolistnymi. Zawartość substancji aktywnej: olej rzepakowy (pochodzenia naturalnego) - 85%.

Działanie preparatu

 • obniżenie napięcie powierzchniowe cieczy użytkowej środków ochrony roślin,
 • poprawa równomierność pokrycia powierzchni roślin cieczą użytkową, zwłaszcza roślin trudno zwilżalnych,
 • zwiększenie przyczepność środków ochrony roślin i nawozów dolistnych do powierzchni liści,
 • zapobieganie zmywania preparatu przez opady i rosę oraz ułatwia wnikanie do rośliny,
 • ograniczenie odparowywania wody z kropel cieczy użytkowej,
 • zwiększenie skuteczności działania środków chwastobójczych, co pozwala na obniżenie dotychczas zalecanych dawek.
‹ powrót do listy produktów
UWAGA! 

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

Pomoc medyczna: w zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
 • Gdańsk58 682 04 04
 • Kraków12 411 99 99
 • Lublin81 740 89 83
 • Łódź42 657 99 00
 • Poznań61 847 69 46
 • Rzeszów17 866 44 09
 • Sosnowiec32 266 11 45
 • Tarnów14 631 54 09
 • Warszawa22 619 66 54
 • Wrocław71 343 30 08
Wskazówka 

Do przeglądania dokumentów w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Reader. Program jest bezpłatny i można go pobrać ze strony producenta.