v
Katalog produktów 
Adiuwant KATANOL 96 EC

Preparat wspomagający w formie płynu, przeznaczony do łącznego stosowania z cieczą użytkową środków przędziorkobójczych w uprawach sadowniczych. Zawartość substancji aktywnej: olej parafinowy mineralny SAE 10/95 (destylat ropy naftowej zawierający węglowodory parafinowe) - 96%.

Działanie preparatu

 • poprawia działania środka przędziorkobójczego poprzez zwiększenie przyczepności do chronionej powierzchni rośliny,
 • zapobiega zmywaniu cieczy użytkowej przez opady,
 • ułatwia wnikanie cieczy użytkowej do rośliny,
 • ogranicza odparowanie wody z kropel cieczy użytkowej,
 • zmniejsza znoszenie cieczy użytkowej na sąsiednie uprawy.
‹ powrót do listy produktów
UWAGA! 

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

Pomoc medyczna: w zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
 • Gdańsk58 682 04 04
 • Kraków12 411 99 99
 • Lublin81 740 89 83
 • Łódź42 657 99 00
 • Poznań61 847 69 46
 • Rzeszów17 866 44 09
 • Sosnowiec32 266 11 45
 • Tarnów14 631 54 09
 • Warszawa22 619 66 54
 • Wrocław71 343 30 08
Wskazówka 

Do przeglądania dokumentów w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Reader. Program jest bezpłatny i można go pobrać ze strony producenta.