v
Katalog produktów 
FORAY 76B
Mikrobiologiczny środek owadobójczy

Mikrobiologiczny środek owadobójczy w formie stężonego koncentratu do stosowania aparaturą agrolotniczą i naziemną (opryskiwacz sadowniczy). Foray 76B przeznaczony jest do profesjonalnego zastosowania w ochronie drzew iglastych i liściastych przed larwami szkodników zjadających liście.

Substancja czynna

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, szczep ABTS-351-206,5 g/l (18,44%).

Stosowanie środka

 • drzewostany sosnowe: gąsienice brudnicy mniszki, gąsienice barczatki sosnówki;
 • drzewostany liściaste: gąsienice piędzika przedzimka, gąsienice zwójki zieloneczki.
‹ powrót do listy produktów
UWAGA! 

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

Pomoc medyczna: w zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
 • Gdańsk58 682 04 04
 • Kraków12 411 99 99
 • Lublin81 740 89 83
 • Łódź42 657 99 00
 • Poznań61 847 69 46
 • Rzeszów17 866 44 09
 • Sosnowiec32 266 11 45
 • Tarnów14 631 54 09
 • Warszawa22 619 66 54
 • Wrocław71 343 30 08
Wskazówka 

Do przeglądania dokumentów w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Reader. Program jest bezpłatny i można go pobrać ze strony producenta.